Rozpoznaj potrzeby. Twórz niezwykłe warunki. Usuń ograniczenia - jak Servant Leader

Czas spędzony razem, oderwany od codziennej pracy, zadań czy celów, pozwolił mi zatrzymać się i zastanowić, co oznacza dla mnie przywództwo służebne (ang. Servant Leadership)

Obraz
a4bee

ang. below

W tym roku razem z zespołem liderów A4BEE udaliśmy się na wypasanie owiec. Podobnie jak każdy uczestnik tego doświadczenia zastanawiałem się, co może mieć wspólnego firma z branży IT/OT lub biotechnologiczna z pasterstwem?

Wielu z nas zastanawiało się również, co znajduje się głębiej niż chodzenie po pastwiskach i wstawanie codziennie około 5 rano... biorąc pod uwagę, że nie każdy jest "rannym ptaszkiem".


Czas spędzony razem, oderwany od codziennej pracy, zadań czy celów, pozwolił mi zatrzymać
się i zastanowić, co oznacza dla mnie przywództwo służebne.

Świadome przywództwo z troską o innych i wdrażanie tej pomocy z pokorą, stawianie potrzeb innych ponad swoje własne — między innymi takie podstawowe spostrzeżenia poczyniłem na temat pasterzy, którzy są z owcami na co dzień. Niezależnie od pogody, nastroju czy samopoczucia — jako opiekunowie
owiec zawsze są z nimi. Ta obecność jest kluczowa; stwarza możliwość, aby zarówno lider, jak i
zespół obserwowali się wzajemnie i wiedzieli, kiedy być na czele stada, a kiedy z boku lub z
tyłu, i jaki to ma wpływ.

Kolejna obserwacja z pastwiska to obecność i rola psów pasterskich. Wspaniałych zwierząt, spełniających się w służbie owcom i liderowi, pomagających w identyfikowaniu i sygnalizowaniu zagrożeń.


Czy w naszych zespołach mamy zaufanych ludzi, którzy pomagają liderom nie zawsze być tu i
teraz ze stadem, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i pewności, że zespół, projekt,
działania zmierzają do celu zgodnie z wyznaczonym kierunkiem i założeniami? To doskonałe
pytanie. Ważne jest, aby takie osoby zidentyfikować. Bez nich rola przywódcy służebnego jest
możliwa, ale znacznie bardziej wymagająca i wyczerpująca.


Przekładając doświadczenie pasterstwa na przywództwo służebne, warto zawsze pamiętać o
jego trzech głównych krokach:

1. Rozpoznaj potrzeby
2. Stwórz warunki
3. Usuń przeszkody

Warto również skupić się na tym, jak budować umiejętności i potencjał najbardziej
potrzebujących członków zespołu.
Powyższe spostrzeżenia i rozważania nie byłyby możliwe bez wspaniałego zespołu biorącego
udział we wspólnym doświadczeniu pasterstwa, a także organizatorów.

Autor: Krzysztof Kaczor CEO A4BEE, Delivering- Meaningful- Innovation