Złe zarządzanie jest jak pogoda.
Wszyscy lubią o tym rozmawiać, ale trudno jest
zmusić kogoś do zrobienia czegokolwiek.

Seth Godin

WITAJ W CENTER OF SERVANT LEADERSHIP POLAND

Jesteśmy częścią szerokiego ruchu przywódczego, w którym liderzy świadomie decydują się wykorzystywać wpływ, by służyć organizacjom i klientom. Poznaj naszych partnerów, oraz przyjaciół w środowisku Servant Leadership.

Obraz
5
KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH

z listy 25 kluczowych umiejętności w perspektywie 2030 roku będzie dotyczyło umiejętności miękkich.

50
LAT
TEMU

zdefiniowano filozofię Servant Leadership. Do dziś tworzy ona bogate fundamenty tożsamości Liderów.

25
PROCENT
FIRM

z rankingu Fortune „100 Najlepszych Pracodawców” wybrało filozofię Servant Leadership jako integralną część swojej kultury organizacyjnej.

Przywództwo służebne

Czy filozofia servant leadership stanie się realną praktyką kultury przywództwa w organizacjach? Wiem, że niektórzy z Państwa myślą, iż przywództwo służebne jest słabe, pasywne, uległe i nieskuteczne. Może uważają, że unika ono trudnych wyzwań i decyzji? Spróbuję pokazać, że jest odwrotnie.