Współpracują z nami progresywne korporacje, holakracje, zwinne organizacje i Liderzy, którzy marzą o budowaniu szczęśliwych organizacji.

 

Londyn, Wielka Brytania
The Greenleaf Centre for Servant-Leadership UK

Ich misją jest rozwój organizacji poprzez budowanie nowej jakości w przywództwie, oraz struktur organizacyjnych, które kładą nacisk na zwiększoną służbę innym, holistyczne podejście do ludzi i struktur pracy. Promują poczucie wspólnoty i szerszego udziału ludzi w podejmowaniu decyzji.

Waszyngton, USA
Spears Center for Servant Leadership

Larry C. Spears jest jednym z najważniejszych autorów książek o przywództwie Servant Ledership. Jest uznanym autorytetem, którego myśli o przywództwie inspirują liderów od kilku dekad. Przez ostatnich 30 lat opublikował setki artykułów mówiących o tym przywództwie. Przez 17 lat był Dyrektorem Generalnym - Centrum Greenlafa.

Carlsbad, USA
Servant Leadership Institute

Celem instytutu jest wspierać liderów w poszukiwaniu głębszego znaczenia ich roli, opartej na zaufaniu i szacunku na wszystkich poziomach organizacji. Zespół Instytutu pomaga firmom osiągać sukcesy, poprzez rozwój kultury organizacyjnej opartej na zasadach przywództwa Servant Leadership. Założyciel Art Barter, praktykując siłę Servant Leadership osiągnął sukces biznesowy w prowadzonej przez niego firmie Datron World Communications.

South Orange, USA
Greenleaf Center for Servant Leadership

Ta międzynarodowa organizacja została założona w 1964 r. przez twórcę filozofii Servant Leadership - Roberta K. Greenleafa. Jej misją jest zwiększanie świadomości i zrozumienia filozofii Servant Leadership. Swoją misję realizuje poprzez różnorodne programy edukacyjne, oraz łączenie Servant Liderów na całym świecie. Od 22 lat Centrum, organizuje międzynarodową konferencję, która inspiruje globalnych Liderów do rozwoju ich przywództwa.

Regina, Kanada
Servant Leadership Centre of Canada

Celem Centrum jest zwiększanie świadomości o Servant Leadership, jako nowoczesnego podejścia do budowania organizacji. Centrum tworzy zespół profesjonalistów, którzy wierzą, że rolą liderów jest służenie ludziom. Nie odwrotnie. Wdrażają nowoczesne programy rozwojowe w organizacjach biznesowych w Kanadzie.

Reykjavík, Islandia
þjónandi forysta Servant Leadership

Od 6 lat wspierają w rozwoju całe społeczności, poprzez szkolenia i konferencje. Powstali po to, aby promować kulturę Servant Leadership w organizacjach, też na szczeblach samorządów. W 2014 r. Sigrún Gunnarsdóttir rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Bifröst w zakresie nauczania przywództwa Servant Leadership. Eksperci z Centrum kierują programami badawczymi przywództwa na uniwersytetach w Reykjaviku i Akureyri.

Warszawa, Polska
Big Call - Center of Servant Leadership Poland

Naszą misją jest rozwój przywództwa poprzez zwiększanie świadomości, zrozumienia przywództwa Servant Leadership przez ludzi i całe organizacje. Na przykładzie globalnych praktyk, wiemy, że dzięki tej filozofii organizacje cieszą się z zespołów, które są zaangażowane, prawdziwie odpowiedzialne, zwycięskie, wpływające na świat. Dzisiaj służymy Wam swoimi programami, ale będziemy Was również łączyć i wspierać w trakcie Waszej ewolucji.

Obraz
5
KOMPETENCJI
SERVANT LIDERA

z listy kluczowych kompetencji przyszłości
będzie dotyczyło
przewodzenia i wspierania w tym stylu.

50
LAT
TEMU

zdefiniowano filozofię
Servant Leadership.
Do dziś tworzy ona bogate
fundamenty tożsamości Liderów.

25
PROCENT
FIRM

z rankingu Fortune „100 Najlepszych
Pracodawców” wybrało filozofię
Servant Leadership jako integralną
część swojej kultury organizacyjnej.

Servant Leadership - przywództwo przyszłości?

Czy filozofia Servant Leadership stanie się realną praktyką kultury przywództwa w organizacjach? Wiem, że niektórzy ludzie myślą, iż przywództwo służebne jest słabe, pasywne, uległe i nieskuteczne. Niektórzy uważają, że unika ono trudnych wyzwań i decyzji. Pokażę, że jest odwrotnie.