Liderzy społeczni

Jeśli jesteś Liderem Społecznym, spotykasz się z trudnym kontekstem problemów ludzi i świata. Jednocześnie, wewnętrzny świat twojej organizacji również nie jest prosty i całkowicie przewidywalny. Wiesz, że chcesz rozwinąć swoją organizację i chcesz to robić poprzez rozwój jej wewnętrznych zdolności i kompetencji menadżerskich? Potrzebujesz zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu funduszy i komunikacji ze światem? Chcesz, aby twoja misja bezpośrednio odpowiadała na potrzeby społeczne? Z pewnością czasami potrzebujesz również „odkurzyć” swoje wewnętrzne przekonanie, dlaczego to wszystko chcesz nadal robić? Jesteśmy po twojej stronie, a naszą pasją stało się wspieranie zmiany społecznej.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

  • Odkrywam swoją misję i uruchamiam społeczną zmianę. Droga Lidera Społecznego nie jest dziełem przypadku. Do tej decyzji prowadzą Liderów ich wartości i dążenia. Chcemy towarzyszyć ci podczas programu odkrywania lub odkurzenia misji. Kiedy zgłębisz swoją misję, uda ci się uruchomić zmianę społeczną. Damy ci również narzędzia, które zastosujesz podczas współpracy z wolontariuszami, stając się katalizatorami misji społecznej.
  • Lider społeczny w mieście. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji przywódczych potrzebnych ci w pracy z wolontariuszami oraz rozwój umiejętności zarządzania społecznymi projektami miejskimi. Czy chcesz poszerzać zdolność do angażowania interesariuszy publicznych i rządowych w wasze programy? Być może, dzięki warsztatom, chcesz się otworzyć na budowanie sieci społecznościowej w mieście i poza nim?

ROZWIJAJ KOMPETENCJE LIDERA SPOŁECZNEGO

  • Kompetencje projektowe lidera społecznego
  • Stwórz z nami strategię zaangażowania społeczności lokalnej
  • Poznaj trendy w budowaniu lokalnych społeczności 
  • Planowy i zrównoważony rozwój organizacji pozarządowej