Polityka prywatności i cookies

Działamy etycznie i szanujemy Twoją prywatność. Zachęcamy Cię, zapoznaj się z warunkami Polityki Prywatności, oraz Polityki Cookies. Jeśli będziesz korzystać ze strony www.bigcall.pl, oraz sklepu internetowego umieszczonego, pod tą samą nazwą domeny, oznacza to, że akceptujesz poniższe warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne i definicje wykorzystywane na stronach.

2. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania.

3. Prawa korzystających ze strony, możliwości odstąpienia od wyrażonej zgody.

4. Miejsca do których są przekazywane dane osobowe.

5.  Sposób przechowywania danych.

6. Odsyłanie do innych stron.

7. Jak korzystamy z naszych Social Media. 

8. Zabezpieczanie danych. 

9. Kim są odbiorcy danych osobowych.

10. Powołanie inspektora ochrony danych.

11. Na czym polega profilowanie danych na www.bigcall.pl

12. Potrzebne dokumenty i formularze.

13. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie.

14. Wykorzystywane technologie.

15. Polityka plików cookies i zgoda na cookies.

16. Logi serwera.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE WYKORZYSTYWANE W POLITYCE

Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także używania innych technologii pojawiających się na stronie internetowej i sklepie www.bigcall.pl . Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Magdalena Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Big Call Magdalena Kamińska. NIP: 693 187 33 60 zgodnie z CEIDG  ( Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej) ul. Józefa Chełmońskiego, nr 5, lok. J Ząbki, 05-091. Numer Regon 387 606 085. Administrator ma prawo do zmian w polityce prywatności, a każdy Użytkownik strony powinien znać bieżącą politykę prywatności opisaną na stronie www.bigcall.pl. Na górze polityki, znajduje się data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności.

 

DEFINICJE:

Użytkownik – każdy podmiot, osoba fizyczna i prawna, przebywająca na stronie i korzystająca z niej w jakikolwiek sposób

Administrator – Magdalena Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Big Call Magdalena Kamińska. NIP: 693 187 33 60 zgodnie z CEIDG ( Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej)

Strona i Sklep Internetowy – strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.bigcall.pl Formularz lub Formularze – Arkusze te umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanym przez niego celu takim jak min. : otrzymanie i wysłanie newslettera, złożenie zamówienia, kontaktu z Użytkownikiem lub firmą Big Call. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).  Newsletter – Szczegółowo opisana wysyłka Newslettera znajduje się w dalszej części polityki prywatności. 

Newlestter jest bezpłatnie wysyłany poprzez listy elektroniczne przy pomocy których Administrator informuje o nowościach w ofercie, produktach, wiedzy, spotkaniach i konferencjach. Niektóre z tych celów Administratora, są prawnie uzasadnionego celami, którymi jest marketing bezpośredni.

 

2. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA PRZEZ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Big Call Magdalena Kamińska. NIP: 693 187 33 60. 
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub których Administrator nie potrzebuje następuje na podstawie decyzji Użytkownika i odbywa się na podstawie zasad zawartych w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela więc zgody na przetwarzanie tych danych, oraz danych, których Administrator nie wymaga, ale to Użytkownik sam w nadmiarze przekazał je Administratorowi. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i zasadach: 

 • Badania satysfakcji Użytkowników z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • Rozpatrzenia reklamacji i roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 • Udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • Komentowania na Stronie wpisów w Strefie Wiedzy i w innym miejscach na www.bigcall.pl oraz wszystkich Social Media – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 • W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora, oraz badania opinii poprzez sondaże, quizy, ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 • Kontaktu telefonicznego związanego z realizacją usług— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • Wystawienia rachunków, faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku zakupów w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 
 • W celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów w przypadku sporów i roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • Tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • Analitycznej analizie danych zbieranych przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • Zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • W wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktami z Użytkownikami co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu wysyłania do Użytkowników Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 • W celu tworzenia baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • W celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Big Call Center of Servant Leadership i grupy #Servant Leadership 
 • Konta w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika Big Call Center of Servant Leadership oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą Big Call Center of Servant Leadership, oraz konta You Tube pod nazwą Big Call Center of Servant Leadership - i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 
 • W celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Zbierane i przetwarzane są dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem –danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies, oraz danych logowania). Dane te przetwarzane są w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania dedykowanych źródeł marketingowych.

Przebywając na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych, personalizacji zawartości strony po to aby ją rozwijać.  

 

3. PRAWA KORZYSTAJĄCYCH ZE STRONY, MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD WYRAŻONEJ ZGODY

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.: 

 • prawo dostępu do treści jego danych i prawo do poprawiania tychże danych 
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 • prawo do przenoszenia i sprostowania danych, 
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy i bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
 • prawo do zapomnienia danych, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego a Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@bigcall.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia. 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dotyczyć to może np. prawa do uzyskania kopii danych lub innych sytuacji, które wpływają na wolność i prawa innych osób np. w sytuacjach takich jak: etyka zawodu, prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłam do treści RODO.  

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być cofnięta a wtedy powoduje to usunięcie adresu e-mail z listy mailingowej Centrum. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, uzasadniając swoje dalsze działania wynikające z obowiązków prawa.  

 

4. MIEJSCA DO KTÓRYCH SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.  Dane będą przekazywane wyłącznie Partnerom gwarantującym ochronę danych poprzez:  

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Należy, zapoznać się z polityką prywatności tych firm w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

5. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług oraz:

 1. W czasie realizacji usługi i utrzymywanej współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 2. W czasie wymaganym przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 3. W trakcie prowadzenia rozmów poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 4. Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia założonych celów biznesowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 5. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 6. Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
 7. Przez okres maksymalnie 3 lat ( wypisanie się z newslettera) w celu obrony przed roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 2 lat nie zaangażowania danego Użytkownika np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są przez Administratora na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

 

6. ODSYŁANIE DO INNYCH STRON

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

7. NASZA DZIAŁALNOŚĆ NA : FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, YOUTUBE

Administratorem Twoich danych osobowych na stronach: Fanpage FB Big Call Center of Servant Leadership Poland, oraz grupy Servant Leadership Poland, konta na Instagramie: Big Call Center of Servant Leadership Poland, konta na LikedIn : Big Call Center of Servant Leadership Poland, konta na Youtube : Big Call Center of Servant Leadership Poland jest Magdalena Kamińska Administrator Danych.

Twoje dane osobowe podawane w tych miejscach (wskazanych powyżej) na ich Fanpage i Grupach, będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Użytkownikami, kierowania treści reklamowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy. Podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora i wynikają z regulaminów Facebooka, Instagrama, LinkedIn, Youtube.

Administrator otrzymuje tam dostęp do Twoich danych osobowych takich jak:  imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako profil Publiczny. Przetwarzanie pozostałych danych dokonywane jest przez Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube na warunkach zawartych w regulaminach. 
Twoje dane osobowe są tam przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub Grupy w Social Mediach, na podstawie  kliknięcia przez Użytkownika  „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcję w dyskusjach np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów i usług, albo obrona przed roszczeniami. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, innym podwykonawcom obsługującym Fanpage , współpracującym agencjom, Grupie Administratorów, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie.  Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

 

8. ZABEZPIECZANIE DANYCH

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków spełniających wymagania przepisów prawa w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane z starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami Administratora. Podjęta ochrona ma na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed osobami nieupoważnionymi. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają osoby upoważnione, które są zobowiązane do ochrony i tajemnicy.

Użytkownik musi być rzetelny w zabezpieczeniu swoich danych w ramach Internetu, w szczególności nie może ujawniać swoich danych logowania, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

 

9. KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, że korzysta z usług innych firm. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (np. firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności, firmy księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów   i zapisy na wydarzenia) gwarantują stosowanie środków ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • Magdalena Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Big Call Magdalena Kamińska. NIP: 693 187 33 60 zgodnie z CEIDG ( Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej), w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego ,
 • Mad Ventures Patryk Kozioł Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
 • Zaufany Księgowy Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 21/1B1 NIP 8381847311 , w celu wystawienia dokumentów księgowych,
 • Pay U - 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
 • I pozostałym podwykonawcom z obszaru wsparcia technicznego, administracyjnego, prawnego, graficznego, wydawniczego, księgowego,  prawnego na rzecz Administratora i jego klientów.
 • Urzędom Państwowym w celu obsługi prawnej i podatkowej. 

 

10. POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Administrator Ochrony Danych osobowych samodzielnie pełni obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownik potwierdza, że jego dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na ich żądanie.  

 

11. NA CZYM POLEGA PROFILOWANIE DANYCH NA WWW.BIGCALL.PL

Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się profilowaniu, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na jego prawa i obowiązki. Jednocześnie zapewniamy, że dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki, wolność Użytkownika w rozumieniu RODO. 
W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga dostosować ofertę, którą Administrator kieruje do Użytkownika dostosowanie nie ma wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Profilowanie jednak może wspierać w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie łączą się z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z takich danych personalnych jak: wiek, lokalizacja pracy, zainteresowania, płeć.  

 

12. POTRZEBNE DOKUMENTY I FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje Arkusze:


1. Arkusz zapisu na newsletter – wymagane jest podanie imienia i nazwiska adresu e-mail, nazwy firmy. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej do wysyłania newslettera.  Subskrypcja oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Powyższe zgody są dobrowolne, do wysyłki newslettera, w tym do informowania o usługach, nowych wpisach na stronie, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 2 lata od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady przetwarzania tych  danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.
 

2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail, nazwa firmy i wielkość firmy, oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym daty usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

3. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy na stronach www. Umieszczając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa Twojej strony internetowej, numer IP. 
Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy czytelników Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy zawierające linki do innych stron ( bez jego zgody) komentarzy niezgodnych z prawem, uznawanych jako hejt, wulgarnych i obraźliwych 

4. Formularz zamówienia w Sklepie – Robiąc zakupy w Sklepie Administratora należy podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.  Dane to: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada konto w sklepie to wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się, a następnie dokonanie zamówienia.  
Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).  

5. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 
Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

6. Formularz założenia konta Użytkownika w sklepie -  W momencie dokonywania zakupów w Sklepie, konto Użytkownika utworzone jest automatycznie w sklepie internetowym. W tym celu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie podać hasło. Założenie konta odbywa się na zasadach regulaminu sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta, oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.  Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

 

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad i nie odnoszą się do konkretnego stanu Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

 

14. WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie sprzętu technicznego z dostępem do Internetu, skrzynki e-mail, przeglądarki internetowej, oprogramowanie do treści w formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

 

15. POLITYKA PLIKÓW COOKIES, ZGODA NA COOKIES

 • Strona Administratora korzysta z technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników.
 • Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu wtedy, gdy korzystasz ze Strony www.bigcall.pl
 • Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej www) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).
 • Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej do potrzeb Użytkownika, oraz potrzeb innych użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej. Dzięki temu można ulepszać stronę jej zawartość i wygląd.

Administrator będzie stosował następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906. 

3. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube , który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach Strony.  

5. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców. Administrator umieszcza na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube, LinkedIn, Vimeo, FB. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych. 

6. Linki afiliacyjne i programy partnerskie. Na Stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów. Jest to sposób zarabiania na treści znajdujących się na Stronie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli Użytkownik przejdzie na stronę zewnętrzną podmiotu, klikając w link i dokona zakupu może zostać przyznana prowizja Administratorowi. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie przechowuje plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Zgoda na Cookies. Podczas pierwszego wejścia na Stronę, Użytkownik może wyrazić zgodę, akceptując cookies lub podjąć inną decyzję, podaną w informacji, żeby móc dalej korzystać ze strony.  Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić –samodzielnie opuszcza Stronę. Użytkownik może też zmienić ustawienia przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. 

 

16. LOGI SERWERÓW

1. Logi serwera to m.in. adres IP Użytkownika, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
2. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera strony. Zapytania serwera zapisywane są w logach serwera. Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze.
3. Logi służą do administrowania Stroną, ale nie do identyfikacji Użytkownika. Logi nie są ujawniane nikomu poza podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Autorami zdjęć, grafik, realizacji na stronie www.bigcall.pl są: www.madeincosmos.pl, Netreactive, oraz Lift Fotografia. Wszelkie prawa do materiałów i grafik są zastrzeżone.