Strefa wiedzy

Servant Leadership. Przywództwo przyszłości?

Czy filozofia Servant Leadership stanie się realną praktyką kultury przywództwa w organizacjach? Wiem, że niektórzy ludzie myślą, iż przywództwo służebne jest słabe, pasywne, uległe i nieskuteczne. Niektórzy uważają, że unika ono trudnych wyzwań i decyzji. Pokażę, że jest odwrotnie.

Odpowiedzialność

Wpływ w odpowiedzialnym przywództwie może rosnąć podobnie do wzrostu wykładniczego1. Servant Lider zwielokrotnia sukces i satysfakcję - osobistą i zawodową, swoją i swoich współpracowników, poprzez uruchomienie wspólnej odpowiedzialności. Tym samym wykracza poza tradycyjne granice wpływu przywództwa...

Równowaga

Czasami słyszę pytania, które zadają sobie liderzy: jak równoważyć, życie zawodowe z osobistym. Pytania te pokazują, jak pragniemy tej równowagi, szukamy patentów na nią. Może jest jakaś magiczna sztuczka, aby uzyskać tę równowagę? To bardzo ważne pytanie teraz, kiedy pracujemy i żyjemy w naszych...

Jak Servant Leaderzy budują zaufanie?

John Schaubroeck i jego zespół badawczy badali zaufanie w zespołach, korzystając ze skali mierzącej przywództwo Servant Leadership - Roberta Lidena1. Odkryto kolejny raz mocną korelację z wzajemnym zaufaniem zespołu do lidera i na odwrót.