Ludzie i wartości

Współpracujemy z ludźmi z pasją uczenia i dowodami na biznesową i społeczną skuteczność.
To praktycy z potwierdzoną w biznesie reputacją. To nietuzinkowi, inspirujący edukatorzy
z autentycznym kodem ServantTrenera w swoim DNA.

Magdalena Kamińska

Founder of Big Call, PCC ICF

Jest założycielem centrum szkoleniowego i doradczego, uczącego przywództwa: Center of Servant Leadership Poland – Big Call. Jest członkiem amerykańskiego centrum na rzecz propagowania idei Servant Leadership.

Alicja Gotowczyc

Przywództwo Liderzy w Biznesie

W dorobku edukacyjnym mam szereg projektów rozwoju kompetencji kadry menadżerskiej, którymi kierowałam i realizowałam dla wielu międzynarodowych firm. Posiadam ponaddwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych korporacjach ubezpieczeniowych i finansowych. Od 2006 roku aktywnie...

Artur Guła

Agile Przywództwo Liderzy w Biznesie

Od kilkunastu lat pracuję z zespołami IT, realizując projekty i doradzając firmom w obszarze zwinności. Fascynują mnie zagadnienia związane ze zwinnością, samoorganizacją oraz partnerskim przywództwem zgodnym z duchem Servant Leadership. W 2019 roku wydałem debiutancką książkę „Fascynujący świat...

Urszula Głowacka

Diagnoza zespołów Liderzy w Biznesie

Jestem HR-owcem i psychoterapeutą integratywnym. Świetnie rozumiem biznes, w swojej pracy łączę wiedzę psychologiczną z osiąganiem celów biznesowych. Wspieram zespoły poprzez konsultacje, szkolenia, analizy zespołów czy diagnozę stylów zachowań testem MaxieDISC. Od 2002 roku szkolę i prowadzę, z...

Katarzyna Gutowska-Maślanka

Przywództwo Liderzy Społeczni

Od ponad 15 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi i biznesem w ramach rozwoju kompetencji, optymalizacji i profesjonalizacji działań. Jestem psychoterapeutą, coachem, wykładowcą, specjalistą w obszarach CSR i HR, ale też wolontariuszem w kilku międzynarodowych organizacjach. Prowadzę...

NASZE WARTOŚCI

Hojność
Dobry wpływ
Miłość
Pasja do zmian
Skuteczność
Radość uczenia
Wartości ludzie
  • Be
  • Do
  • Share