Big Call oznacza Wielkie Wezwanie

Big Call. Center of Servant Leadership Poland to więcej niż firma doradcza. Jesteśmy Servant Liderami. Służymy szkoleniami, doradztwem biznesowym, wdrażamy programy rozwojowe, doskonalimy kulturę organizacyjną.

Tworzymy wzajemnie wspierające się środowisko rozwoju dla ludzi w przywództwie, którzy podążają ścieżką transformacji Servant Liderów. Jesteśmy częścią szerokiego ruchu przywódczego, w którym liderzy świadomie decydują się dobrze wykorzystywać wpływ, by służyć ludziom, organizacjom, klientom i światu.


W Big Call udostępniamy

wam bardzo praktyczne

narzędzia. Nie możemy się

doczekać kiedy z nich skorzystacie!

Magdalena Kamińska

 

Magdalena Kamińska

Founder of Big Call, PCC ICF