Centrum kompetencyjne

Z pewnością już wiesz, że proste i płaskie hierarchie w organizacjach zmieniają nie tylko strukturę, ale też kierunki rozwoju ludzi w zespołach. Dawniej kariera była utożsamiana głównie z awansem przywódczym; dzisiaj stoimy przed wyzwaniem opracowania atrakcyjnych ścieżek rozwojowych dla zespołów liderów i specjalistów.

  • Jak zarządzać zespołem różnorodnym pokoleniowo?
  • Jak ułożyć priorytety i cele w czasie?
  • Czym jest osobista produktywność i skuteczność?
  • Jak korzystać z informacji zwrotnej w przypadku udzielania jej kolegom w projekcie, szefowi, zespołom?
  • Jak dobrze komunikować się w zróżnicowanym pokoleniowo zespole?
  • Jak wygłosić i napisać - Exposé Szefa lub Exposé Lidera Projektu?
  • Jak uzgadniać partnerstwo współpracy podczas projektów?
  • Jak przestać grać w grę korporacyjną? Analiza transakcyjna.
  • Jak prowadzić dialog motywujący z zespołem?