Servant leadership

CECHY PRZYWÓDZTWA SERVANT LEADERSHIP

W przeglądzie doświadczeń i literatury z całego świata zidentyfikowano jedenaście cech Liderów
którzy wyróżniają się w swojej filozofii przywódczej. 

 

Calling
Conceptualizations
Awareness
Foresight
Growth
Persuasion
Stewardships
Healing
Emphaty
Community Building
Listening
Servant
  • Be
  • Do
  • Share