Rzeczywistość przywództwa
w czasach kryzysu

Od kilku tygodni wciąż stawiamy nowe pytania, a na dużą część z nich nie znamy jeszcze odpowiedzi. Co więcej, każdy dzień niesie ze sobą niewiadome dotyczące naszej rzeczywistości społecznej i biznesowej.