Zaufanie

John Schaubroeck i jego zespół badawczy badali zaufanie w zespołach, korzystając ze skali mierzącej przywództwo Servant Leadership - Roberta Lidena1. Odkryto kolejny raz mocną korelację z wzajemnym zaufaniem zespołu do lidera i na odwrót.