Wyzwania przyszłości okiem Servant Leaderów 2024+

Świat pracy przeszedł znaczącą transformację w ciągu ostatnich 4 lat. W szybko zmieniającym się świecie organizacji, pojawiają się jednak kolejne znaczące zmiany. Technologiczne salta, oraz zmieniające się potrzeby ludzi w organizacjach, będą tworzyć nową mozaikę zmian. Jak w takim mglistym pejzażu zobaczyć trendy? Może potrzebne jest „Foresigh” Servant Leaderów?

 

Na co warto zwrócić uwagę w 2024+ roku?

 

1. Pierwsza wskazówka. Oswajanie AI.

Każdy, kto przygląda się trendom rynkowym przyzna, iż kolejny rok będzie przebiegał pod hasłem „Oswajania AI”. Oswajanie technologii będzie przebiegać w asyście liderów zmiany, którzy jako pierwsi podążą tą ścieżką i nauczą tego innych. Chat GPT użytkuje już ponad 100 mln ludzi. Nowe narzędzia są w ręku każdej organizacji, która się na nie otworzy. W tym miejscu wskazujemy przydatne źródła i autorów, których warto śledzić na Linkedin, Twitter czy innych social mediach. To czas na naukę korzystania z AI. Integracja automatyzacji i sztucznej inteligencji staje się faktem w większości organizacji.

Tips: Postaw na innowacje i traktuj efektywność priorytetowo więc... wdrażaj sztuczną inteligencję i eksperymentuj z nią. Automatyzuj powtarzalne zadania. Uwolnij zespoły, od powtarzalnej pracy z niskim indeksem „wartości dodanej”.

 

Rozwijaj kompetencje cyfrowe zespołów. W nowym modelu kompetencji przyszłości, będzie liczyła się integracja "power skills" czyli kompetencji miękkich z technologicznymi

 

2. Druga wskazówka. Zapewniajcie wspaniałe doświadczenia ludziom w organizacji.

Naszym zdaniem, doświadczenie miejsca pracy, jako istotnego miejsca życia, będzie na drugim, wysokim miejscu priorytetów w 2024 roku. Od kilku lat, akcentujemy to, że w obecnych czasach dramatycznie jest potrzebne inne przywództwo. Dlaczego? Ponieważ, jesteśmy w erze wielkich zmian, nazywanych przez futurologów wielkim okresem przejściowym - Bani World.

W takich czasach sprawdza się przywództwo, które potrafi dzielić się współodpowiedzialnością i buduje skuteczność opartą na samokontroli ludzi. Odchodzimy więc od stylu pracy „command & control”, silnego przywództwa jednoosobowego i drenujących monitoringów.

Kreowanie niezwykłego doświadczenia zespołów. Według badania ( link do raportu załączony) organizacje, które nie są skupione na projektowaniu pozytywnych doświadczeń ludzi w organizacji mają nawet o 36% wyższe wskaźniki dobrowolnej rotacji.

 

Badanie pokazuje, że organizacje, które są bardzo skuteczne w projektowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników, mogą mieć nawet 2,5 razy wyższe wyniki w szybkości podążania za zmianami, i 2,4 razy częściej osiągać wysokie wyniki w efektywności pracy, oraz kształtować silną kulturę organizacyjną.

 

Tips:

  • Zaproś zespoły z różnych miejsc waszej organizacji do kilku grup focusowych. Rozmawiajcie o tym "Jak może wyglądać niezwykłe miejsce pracy". Postawcie w organizacji, nowe cele wynikające z wniosków tych grup.
  • Zaproś liderów z twojej organizacji do rozmowy pt. : "Jak przewodzić nowym generacjom korzystając z roli Servant Leadera?" Rozwijaj w zespołach wrażliwość na potrzeby różnych generacji. Wspieraj liderów w transformacji w kierunku przywództwa które jest odpowiednie w czasach Bani World #reskilling #upskilling
  • Zaproś liderów do głębszego zrozumienia trendów przyszłości. Naucz ich rozumieć i tworzyć scenariusze przyszłości. "Foresight" to ważna cecha Servant Leaderów. Potem pozostaje pracować w oparciu o takie scenariusze...
  • Rozwijaj umiejętności budowania poczucia pracy z sensem. Zaproś liderów do określenia #bigpicture organizacji. Redefiniuj niektóre cele organizacji tak, aby były celami ideowymi i wynikały wprost z wartości.
  • Czy musicie być organizmem hierarchicznym? Zbadaj inne modele pracy – np. Holokracja jako odpowiedź dla organizacji, które nie wybiorą zwinności i metodyki np. Scruma

 

3. Trzecia wskazówka. Nowe wartości i nowi ludzie? Aktualizacja Culture Book?

Organizacje muszą w tym czasie zadbać o świeżą aktualizację i przegląd swoich wartości. W wielu organizacjach odbywa się teraz przegląd wartości. Wiele zespołów, na nowo definiuje wartości swojej przyszłości.

Właśnie powstają nowe Culture Book w organizacjach. Czy w czasach przejściowych, nie potrzebujecie na nowo określić aktualnej północy? Jakim horyzontem będziecie się kierować?

Wspieramy niektóre z takich zespołów i potwierdzamy, jak ważne jest to doświadczenie w dobie zmian. Nowe wartości - to również nowi ludzie na pokładzie twojej organizacji.

Zbliża się czas, aby przedstawiciele zespołów w postaci ich liderów byli ludźmi  o atrakcyjnej osobowości. Brzmi to szokująco, ale jest prawdą. Nowe generacje w naszych zespołach są niezwykle wyczulone na autentyczność i spójność liderów. Planując ścieżki kariery w organizacji, postawmy nie tylko na ludzi z kompetencjami i osiągnięciami, ale tak samo z ciekawą i zdrową osobowością #leadbyexample.

Warto zadać sobie pytanie: Czy nasi ludzie, zaprosiliby naszego prezesa na prywatnego grilla z własnej inicjatywy? Czy to jest ktoś z kim chcą mieć kontakt i relacje?

Oczekiwania ludzi wobec stylu pracy i ludzkiego podejścia zarządów wciąż rosną. Miejmy nadzieję, że nadążą za tymi oczekiwaniami, transformacje stylu przywództwa członków zarządów.

 

To nie jest czas w którym można traktować ludzi w firmach jak: szeregowych pracowników czy podwładnych. Wszystkie "pańskie gesty" i podkreślanie hierarchii są błyskawicznie zauważane i krytykowane, szczególnie przez nowe generacje/ pokolenia w organizacjach.

 

4. Czwarta wskazówka. Co mówi nam rynek? Jak powinniśmy zatrudniać ludzi? Ile powinniśmy płacić ludziom?

Badania pokazują, że nadal wielu prezesów chciałoby, aby ludzie wrócili do całkowitej pracy w biurach. To jednak już nie nastąpi a przynajmniej nic tego nie zapowiada. Elastyczność organizacji pracy i proponowanie różnorodnych form zatrudnienia, w zależności od etapu życia ludzi, wciąż będzie ważnym tematem zespołów personalnych w 2024 roku.

Praca tymczasowa, elastyczne formy i grafiki, projekty tymczasowe [oddelegowanie] i nie tylko. Otwartość organizacji na pracę ich ludzi w „pobocznych projektach zewnętrznych”, szukanie dodatkowych form finansowania potrzeb przez ludzi, na to wszystko należy być przygotowanym.

 

„Praca zdalna to nie jest benefit taki jak owocowe czwartki. Praca zdalna jest więc dzisiaj modelem pracy a dla ludzi ich prawem, a nie benefitem. Benefitem staje się czas. Czas na życie, na rozwój, na wolontariat, dla najbliższych jest najlepszym benefitem” ( cyt. Tina Sobocińska dla Fintek - Brawo!)

 

To wszystko będzie wymagało świadomego budowania równowagi między potrzebami wolności i elastyczności w pracy a wzmacnianiem zaangażowania ludzi i więzi kulturowej z organizacją i zespołem.

 

Wynagrodzenia

Mamy niską stopę bezrobocia i nadal dobre warunki/otoczenie biznesowe. Jednak wyższe koszty życia ludzi, nadal sprawiają, że w wielu organizacjach należy być niezwykle wrażliwym i otwartym na potrzeby finansowe ludzi. Dla wielu osób w naszych zespołach, większym wyzwaniem jest obecnie obsłużenie swoich miesięcznych zobowiązań finansowych.

Cykliczne, przewidywalne i transparentne przeglądy i zmiany wynagrodzeń powinny być standardową częścią polityki wynagrodzeń w tym roku.

 

5. Piąta wskazówka. Po co jeszcze istniejecie?

Zależy nam na Waszej transformacji przywództwa. To ona poprowadzi was do nowej świadomości i bardziej zrównoważonego wpływu na wasze szerokie otoczenie. Za waszą/ twoją sprawą mogą "wyzdrowieć" cztery światy. Te blisko nas.

 

Czy zastanawiałeś się już, co zrobicie w 2024 roku, aby świat ludzi, ekonomii, technologii i planety był lepszy dla innych?

 

Wierzę, że Servant Leaderzy budują świat z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. Poszukują oni większego celu, angażują się w sprawy, które wydają się im być poza ich zasięgiem. Podejmują odważne decyzje i budują wokół nich sojusze.

 

Takich sojuszy wam życzymy w nadchodzącym 2024 roku!

 

Źródła:

Boston Consulting Group, McKinsey, Randstad, McLean & Company