Równowaga

Czasami słyszę pytania, które zadają sobie liderzy: jak równoważyć, życie zawodowe z osobistym. Pytania te pokazują, jak pragniemy tej równowagi, szukamy patentów na nią. Może jest jakaś magiczna sztuczka, aby uzyskać tę równowagę? To bardzo ważne pytanie teraz, kiedy pracujemy i żyjemy w naszych domach, a zaciera się pomiędzy tymi sferami przestrzeń.