Jak Servant Leaderzy budują zaufanie?

John Schaubroeck i jego zespół badawczy badali zaufanie w zespołach. Korzystali ze skali mierzącej przywództwo Servant Leadership autorstwa prof. Roberta Lidena.

Odkryto kolejny raz mocną korelację pomiędzy zaufaniem zespołu do lidera, oraz lidera do ludzi.