Servant Leadership. Przywództwo przyszłości?

Czy filozofia Servant Leadership stanie się realną praktyką kultury przywództwa w organizacjach?

 

Wielu liderów myśli, że przywództwo służebne jest słabe, pasywne, uległe i nieskuteczne. Niektórzy uważają, że unika ono trudnych wyzwań i decyzji. Razem z autorem znanego podcastu, Mariuszem Chrapko rozmawialiśmy o tym jak jest rzeczywiście z pracą Servant Liderów w organizacjach.

Posłuchaj podcastu:

https://mariuszchrapko.com/servant-leadership/

 

Fragmenty podcastu:

 

Magda: To właśnie w tym przywództwie stawiamy człowieka w centrum. W centrum jest jego potencjał jako fenomen z którego wydobywamy wszystko to, co jest potrzebne aby mógł się pełni realizować i wykonać jak najlepszą pracę. Ten potencjał wydobywamy dla celów organizacji ale również tych większych celów, które są poza organizacją.

Mariusz: Greenleaf zrobił rzecz rewolucyjną. Zapraszał na spotkania Zarządu filozofów. Dziś w biznesie jest coraz więcej psychologii, filozofii a nawet stoicyzmu. Nie może być tak, że się zamykamy w przywództwie i znamy 5 książek. Warto spojrzeć szerzej i dalej...

Mariusz: Pamiętam początek wprowadzania filozofii Agile w firmach. Pojawił się wtedy duży problem, aby uzasadnić i zmierzyć rolę Scrum Masterów w organizacji. Zastanawiano się jak zmierzyć ich wpływ na zespoły? Myślę dzisiaj, że właśnie to co jest trudno mierzalne generuje wpływ i robi różnicę w naszym przewodzeniu ludźmi. Podobnie jest z Servant Leadershipem. Czy to jest mierzalne?

Magda: To jest mierzalne. Mam dostęp do wielu badań tego przywództwa prowadzonych na rynku amerykańskim i nie tylko. Miałam ostatnio ciekawe spotkanie z profesorem, który zajmuje się badaniem Servant Leadershipu Dirckiem van Dierendonck. Nowy grant badawczy daje szanse na objęcie i Polski badaniami nad kwestią tego przywództwa. Zachęcam też, aby wejść na stronę Big Call na której jest zamieszczona mapa ośrodków rozwijających to podejście, w których to właśnie jest wiedza na temat wyników osiąganych przez Servant Liderów.

Ciekawe wyniki opublikował Raj Sisodia, który napisał 2 książki: "The Healing Organizations" oraz książkę po polsku: "Świadomy kapitalizm". Tytuły nie wskazują, że są to pozycję o Servant Leadershipie. Nic jednak bardziej mylnego. Jest w nich bardzo wiele na temat efektów i filozofii tego podejścia. Prezentowane przez niego wyniki firm są bardzo podobnie do tych opublikowanych w pracach J. Collinsa w serii książek "Good to Great". Wyniki biznesowe świadomych organizacji, badanych przez Sisodię są wyższe nawet o 12% dochodu, porównując je do średnich wyników spółek opublikowanych w rankingu S&P. Poza tym mamy wiele badań, które udowadniają niezwykle pozytywny wpływ tego przywództwa nie tylko na wyniki biznesowe ale też na najważniejsze dzisiaj wskaźniki takie jak: zaangażowania, retencja ludzi, zdrowie kultury organizacyjnej, związanie i przynależność do organizacji, innowacyjność i ocena zaufania do przywództwa.

Zapraszamy do wysłuchania całego podcastu.