Forum Liderów Rozwoju - Ola Chrapko o byciu Servant Leaderką

Forum Liderów Rozwoju to cykliczne wydarzenie organizowane dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Podczas Forum Liderów Rozwoju odbyło się wystąpienie Servant Trenerki Aleksandry Chrapko

 

Mówić o servant leadership przez pół godziny? Z jednej strony wyzwanie: chcieliśmy opowiedzieć o metodach, narzędziach, procesach, a z drugiej strony chcieliśmy pokazać ludziom samą jego wartość i „zarazić” tym sposobem myślenia.

Tym razem to właśnie pragnienie wydało się nam bardziej istotne.

Opowiedzieliśmy więc o modelu BE-DO-SHARE jako najważniejszych obszarach związanych z Servant Leadership, o które musimy zadbać.

  • O wezwaniu, które musi pojawić się w sercu liderki/lidera, a które umożliwia im podjąć autonomiczną decyzję, o tym, żeby działać zgodnie z takim, a nie innym systemem wartości (serce)

  • O budowie społeczności poprzez dawanie własnego przykładu. Servant liderka/lider ma przede wszystkim skupić się na rozpoznawaniu potrzeb, tworzeniu warunków i usuwaniu przeszkód (ręce)

  • O kompetencjach, które są narzędziami, bez których trudno funkcjonować zgodnie z tą filozofią: słuchanie, empatia, wskazywanie wizji i celu (nogi)


Uważność na to, co wokół mnie – na ludzi, o których się troszczę. Ale też świadomość – sposób myślenia, który jest fundamentem filozofii SL i pracy w zgodzie z tą filozofią. Jeżeli liderka/lider nie pracują nad własnym rozwojem, przekonaniami i ograniczeniami, nad próbą doświadczania siebie, poznawaniem własnych wartości, nie będą mogli zadbać o innych.

To, co najważniejsze: ten proces jest pracą na całe życie. Czy będzie trudno? Na pewno, ale warto, bo innej tak ciekawej drogi nie ma.

Potrzebujemy więc odwagi rozumianej jako działanie pomimo strachu. Musimy pamiętać, że inni będą nas krytykować i udowadniać, że liczą się przede wszystkim wyniki, a na rozmowy z ludźmi nie ma czasu.

Wiedzcie, że takie słowa będą padać najczęściej z ust tych, którzy nigdy się nie odważyli spróbować, by pójść inną drogą.