Czy chcesz mieć ludzi po swojej stronie?

Najpierw jest osobista decyzja. Potem wdrożenie kluczowych wartości i trzymanie się ich. Od tego zaczyna się ścieżka transformacji każdego Servant Leadera.

 

O tym, że Servant Liderzy są wysoko oceniani przez ich zespoły mówi się coraz więcej. Według wyników badań* prowadzonych w kilku ośrodkach badawczych to właśnie oni cieszą się największym zaufaniem. Dr. Sen Sendjaya prowadzi badania nad skutecznością tego przywództwa od 2001 roku. W opublikowanych pracach czytamy, że ten właśnie styl przywództwa prowadzi to integracji ludzi z liderem. Widząc jego przykład, chętnie stają się jego naśladowcami ( ang. lead by example - prowadź przez przykład)

Jeśli naprawdę chcemy mieć ludzi po swojej stronie, prowadźmy ich dając im autentyczny i inspirujący przykład.

 

Audycja Tok Fm "Strefa Szefa" pt. "Każdy szef tęskni za tym, by mieć ludzi po swojej stronie"